Vaxtdan daha səmərəli istifadə etmək üçün görüləcək işlərin planlaşdırılması və prioritetləşdirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bunun üçün 3 effektiv vaxt idarəetmə üsullarından danışacağıq: Pomodoro Texnikası, Kanban Texnikası, Eyzenhauer Matrisi Pomodoro Texnikası haqqında eşitmisiniz? Pomodoro texnikası ən təsirli vaxt texnikalarından biridir. Tətbiq etmək çox sadə üsul olsa da, texnikanın adı müəllifin 90-cı illərdə istifadə etdiyi pomidora bənzər taymerdən gəlir. Buradan da başa düşüldüyü kimi, Pomodoro taymerdən istifadə edərək vaxtdan səmərəli istifadə etməyə imkan verən bir sistemdir. Bu üsulda istənilən taymeri 25 dəqiqəyə təyin etdikdən sonra işə başlayır. Göstərilən 25 dəqiqənin sonunda 5 dəqiqəlik qısa fasilə verilir. Ümumilikdə sərf olunan bu 30 dəqiqəlik vaxta 1 Pomodoro deyilir. Görüləcək işin intensivliyindən asılı olaraq 4 Pomodoro sıra ilə hazırlana bilər. Hər 4 Pomodorodan sonra 20-30 dəqiqəlik daha uzun fasilə vermək tövsiyə olunur. Kanban Texnikasını Sınaya Bilərsiniz. 1940-cı illərdə Toyota fabrikində işləyən mühəndis tərəfindən hazırlanmış Kanban Texnikası yaponların istifadə etdiyi vaxtın idarə edilməsi üsuludur. O dövrdə məqsədi fabrikdəki iş prosesini asanlaşdırmaq olsa da, bu gün hər bir iş sahəsində istifadə edilə bilər. Bu vaxtın idarə edilməsi texnikası işləri 3 əsas başlıq altında təşkil etməklə tətbiq edilir. İlk növbədə, hər şeyi kompüterdə və ya notepadda yazaraq vizuallaşdırmaq lazımdır. Vizuallaşdırarkən onları 3 əsas başlıq altında toplamaq lazımdır. Bunu edərkən; ·       Əvvəlcə “Ediləcəklər” başlığı yaradılır və altında görüləcək işlər qeyd olunur. ·       İkinci hissədə hal-hazırda gördüyünüz işlər “Hazırda etdiklərim” başlığı altında verilir. Əvvəllər “Ediləcəklər” bölməsinə daxil edilmiş və hazırda görülən işlər də bu başlıq altında qeyd olunur. ·       Son başlıq tamamlanan işlərin toplandığı bölmədir. “Hazırda etdiklərim” bölməsindəki işlər tamamlandıqdan sonra bu başlıq altında yazılır. Bunun məqsədi tamamlanmış işi görmək imkanı verməklə bizi başqa işləri etməyə həvəsləndirir. Eyzenhauer matrisini tətbiq edə bilərsiniz. Eyzenhauer Matrisi, keçmiş ABŞ prezidenti Duayt D. Eyzenhauer tərəfindən hazırlanmış effektiv vaxt idarəetmə formasıdır. Eyzenhauer matrisi yerinə yetirilməsi lazım olan işləri 4 hissəyə bölür: “Təcili”, “Təcili deyil” və “Vacib”, “Vacib deyil”. Başqa sözlə desək, görülməli olan işlər prioritetlərinə uyğun olaraq sıralanır. Təcili və Vacib: Əvvəlcə etməli olduğunuz, müddəti yaxınlaşan və ya təxirə salınması mümkün olmayan işlərə aiddir. Təcili deyil və Vacib: Uzun müddətdə görülməli olan vacib işləri göstərmək üçün istifadə olunur. Dərhal yerinə yetirilməsi lazım olmayan, lakin müəyyən edilmiş vaxt ərzində yerinə yetirilməli olan işləri göstərir. Təcili, lakin Vacib deyil: Sizin qeyd etmədiyiniz şəkildə baş verən planlaşdırılmamış işi göstərir. Birdən gələn təcili elektron məktublar və telefonlar buna misal ola bilər. Təcili deyil və Vacib deyil: Etdiyiniz təqdirdə aradan çıxacaq, etməsəniz heç bir itkiyə səbəb olmayacaq olan işlər bu bölməyə daxildir.