Türkiyə Respublikası Mərkəzi Bankının (TCMB) açıqladığı məlumatlara görə, qısamüddətli xarici borc ehtiyatı 2021-ci ilin sonu ilə müqayisədə 19,6% artaraq 145,4 milyard ABŞ dolları təşkil edib. Bu dövrdə bankların qısamüddətli xarici borc ehtiyatı 18,1% artaraq 60,7 milyard ABŞ dollarına, digər sektorların qısamüddətli xarici borc ehtiyatı isə 18,5% artaraq 52,3 milyard ABŞ dollarına çatıb.

Bəyanatda deyilir:

"Bankların xaricdən istifadə etdiyi qısamüddətli kreditlər 2021-ci ilin sonu ilə müqayisədə 4,8% azalaraq 10,5 milyard ABŞ dollarına çatıb. Banklar istisna olmaqla, qeyri-rezidentlərin xarici valyutada depozit hesabları 25,7% artaraq 19,2 milyard ABŞ dollarına çatıb. Bundan əlavə, qeyri-rezidentlərin depozitləri əvvəlki ilin sonuna nisbətən 25,6% artaraq 11,9 milyard ABŞ dollarına çatıb.

Digər sektorlar üzrə idxal borcları 2021-ci ilin sonu ilə müqayisədə 20% artaraq 46,6 milyard ABŞ dollarına çatıb.

Tamamilə dövlət banklarından ibarət olan dövlət sektorunun qısamüddətli borcu 2021-ci ilin sonuna nisbətən 24,3% artaraq 27,6 milyard ABŞ dollarına, özəl sektorun qısamüddətli xarici borcu isə 2021-ci ilin sonu ilə müqayisədə 16,4% artaraq 85,3 milyard ABŞ dolları olub.

Kreditorlar əsasında təhlil edildikdə, özəl kreditorlar adı altında monetar qurumlara olan qısamüddətli borclar ilin sonuna nisbətən 18,6% artaraq 75,2 milyard ABŞ dollarına, qeyri-monetar qurumlara borclar isə 20,6% artaraq 69,5 mlrd ABŞ dollarına çatıb. 2021-ci ilin sonunda 460 milyon ABŞ dolları olan qısamüddətli istiqraz emissiyaları 2022-ci ilin noyabr ayının sonunda 565 milyon ABŞ dollarına çatıb. Eyni dövrdə rəsmi kreditorlara qısamüddətli borclar 133 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

2022-ci ilin noyabr ayının sonuna qısamüddətli xarici borc ehtiyatının xarici valyuta tərkibini 45,5% ABŞ dolları, 26,3% avro, 9,3% TL və 18,9% digər valyutalar təşkil edib.

2022-ci ilin noyabr ayının sonuna ilkin ödəmə müddətindən asılı olmayaraq ödəmə müddəti 1 il və ya daha az olan xarici borc məlumatlarından istifadə etməklə hesablanan qısamüddətli xarici borc ehtiyatı 189 milyard ABŞ dolları təşkil edib. Sözügedən səhmin 16 milyard ABŞ dolları Türkiyə banklarının xarici filialtörəmə şirkətlərinə və özəl sektora olan borclardan ibarətdir. Borclu əsasda qiymətləndirildikdə isə ümumi səhmdə dövlət sektorunun 20,5%, Mərkəzi Bankın 17,2%, özəl sektorun isə 62,3% paya malik olduğu müşahidə edilir.