Xülasə Bildiyimiz kimi dünya daim dəyişir və əsas amillərindən biri rəqəmsal transformasiyadır. İqtisadiyyatın rəqəmsal transformasiyası yeni biznes modellərinin, yeni məhsul və xidmətlərin, biznesin aparılmasının yeni üsullarının yaradılmasına səbəb olub. Rəqəmsal iqtisadiyyat ənənəvi iqtisadi fəaliyyətlərin, məhsulların və xidmətlərin rəqəmsal formaya çevrilməsinin nəticəsidir. Ənənəvi iqtisadiyyat kimi, rəqəmsal iqtisadiyyatdakı müəssisələr pul mübadilə edilən mal və xidmətlər istehsal edirlər. Fərq ondadır ki, rəqəmsal iqtisadiyyatda məhsullar, kanallar və valyuta rəqəmsallaşdırılıb. Məsələn, ənənəvi iqtisadiyyatda valyuta əskinasları müqabilində kərpic mağazasından kitab kimi fiziki məhsul almaq olar. Rəqəmsal iqtisadiyyatda eyni şəxs onlayn mağazadan elektron kitab ala və bunun üçün rəqəmsal valyuta və ya Bitcoin kimi kriptovalyutadan istifadə edərək ödəyə bilər. Müəssisələrin fəaliyyət tərzi də dəyişdi. Müəssisələr keçmişdə hədəf auditoriyasına çatmaq üçün çap reklamlarına və ağızdan-ağıza danışırdılar. Lakin rəqəmsal iqtisadiyyatda müəssisələr hədəf bazarlarına çatmaq üçün sosial media, axtarış sisteminin optimallaşdırılması və digər rəqəmsal marketinq üsullarından istifadə edə bilərlər. İnternetə əsaslanır və elektron vasitələrlə dəstəklənir. Rəqəmsal iqtisadiyyat internet, elektron vasitələr və məlumatlarla dəstəklənən ənənəvi iqtisadi fəaliyyətlərin rəqəmsal transformasiyası nəticəsində yaranan iqtisadiyyatdır. Sadə dillə desək, bu, ənənəvi iqtisadiyyatın yeni təkliflərin mübadiləsinə və yeni biznes modellərinin və bazarlarının yaradılmasına səbəb olan texnoloji dəyişikliyi kapitallaşdırdığı zaman mövcud olan iqtisadiyyatdır. Rəqəmsal iqtisadiyyat üçüncü sənaye inqilabından dördüncü sənaye inqilabına keçidi əks etdirir. Rəqəmsal iqtisadiyyatın 3 əsas komponenti var:
  1. e-biznes
  2. e-biznes infrastrukturu
  3. e-ticarət
Rəqəmsal iqtisadiyyatın yüksəlişi çox vacibdir, çünki daha çox müştəriyə çatmağa kömək edir, xərcləri azaldır, səmərəliliyi artırır, yeni iş yerləri yaradır, yeniliyə yol açır. Ənənəvi iqtisadiyyatın rəqəmsallaşdırılması aşağıdakı üstünlüklərə səbəb olmuşdur: Məhsuldarlığın artmasına, rəqabət qabiliyyətliliyin artmasına, məşğulluq imkanlarının artmasına, yaşayış standartlarının təkmilləşdirilməsinə, daha yaxşı həyat keyfiyyətinə, xərclərin azaldılmasına, əməliyyatlarıpn daha sürətli olmasına, səmərəliliyin təkmilləşdirilməsinə, innovasiyaya, daha çox fərdiləşdirməyə, əlverişliliyin artmasına, daha çox şəffaqlığın olmasına. Rəqəmsal iqtisadiyyat müəssisələrin fəaliyyət tərzində əsaslı dəyişikliklərə səbəb oldu. Bu, həm də istehlakçıların davranış tərzini dəyişdi. Beləliklə, o, artıq göz ardı edilə bilməyən qlobal iqtisadiyyatın vacib hissəsinə çevrilmişdir.