İnformasiya cəmiyyətimizin mühüm hissəsidir. İnsanlar mürəkkəb bir dünyada onlara rəhbərlik etmək üçün ondan asılıdırlar. Zaman keçdikcə, sərbəst informasiya axını nəhayət dünyanın bir çox yerində azad mətbuata gətirib çıxardı. Lakin informasiya çox güclü olduğu üçün bir çox dünya liderləri bunu dayandırmağa çalışıblar. Böyük Divarın tikintisinə nəzarət edən Çin imperatoru, dərc olunan məlumatları dayandırmaq üçün səlahiyyətindən istifadə etdi. Qin Shi Huang, insanlardan gizlətmək istədiyi mövzularda minlərlə kitabın yandırılmasını əmr etdi. Müasir dövrdə hətta qüdrətli liderlər də Rusiya və Çində olduğu kimi xalqın görməsini istəmədikləri materialın qarşısını almağa müvəffəq olublar. Amma doğru məlumatın insanlara çatmasına icazə verildikdə, yaxşı nəticələr əldə edilə bilər. İnformasiya bir çox ölkələrdə uğurlu inqilablara təkan verdi. Media texnologiyasındakı irəliləyişlər sözləri və təsvirləri həmişəkindən daha güclü və geniş yayılmış hala gətirdi. Smartfonlar və sosial media xəbərləri və məlumatları qəbul etmək və paylaşmaq üçün sürətli və asan alətə çevrilib. Bu alətlər hətta cihazı olan hər kəsin “xəbərləri” toplayıb dərc etməsinə şərait yaradıb.Məlumat verməklə yanaşı, xəbərlər də yönləndirə bilər.Xəbərlər həm də bizi bir insan kimi birləşdirən vasitə ola bilər. Bu, bizə emosional təsir göstərən faciələr və ya ruhlandırıcı hadisələr haqqında hekayələri əhatə edə bilər. Bu cür hekayələr insanları bir işə qoşulmağa və ya ehtiyacı olanlara kömək etmək üçün pul bağışlamağa sövq edə bilər.