İqtisadçılarbiznes liderləri əmək haqqı inflyasiyası ilə bağlı çox narahatdırlar. Minimum inflyasiya nəzərə alındıqdan sonra əmək haqqının alıcılıq qabiliyyətini əks etdirən real qlobal aylıq əmək haqqı artımı 2022-ci ilin birinci yarısında faktiki olaraq mənfi 0,9%-ə düşüb. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının yeni hesabatına görə, qlobal əmək haqqı artımı mənfi olub.

İnkişaf etmiş  G20 ölkələri arasında 2022-ci ilin birinci yarısında real əmək haqqı artımı mənfi 2,2%-ə qədər azaldı. İnkişaf etməkdə olan G20 ölkələrində isə artım yavaşladı, lakin 0,8% səviyyəsində müsbət olaraq qaldı.

Zəngin ölkələr arasında Şimali Amerika xüsusilə ağır zərbə alıb. ABŞ və Kanadada orta real əmək haqqı artımı 2022-ci ilin birinci yarısında mənfi 3,2%-ə düşüb.

Əmək bazarında gərginliyin əsas səbəbləri nə olursa olsun, maaş artımının sadəcə olaraq digər inflyasiya növləri ilə ayaqlaşa bilməməsi siyasətçilər və biznes liderləri üçün böyük problem yaradır. Artan inflyasiyaya cavab olaraq, şirkətlər istehlakçılar üçün qiymətləri artırır, eyni zamanda “daralma” tətbiq edir: otellər, restoranlarhava limanları kimi yerlərdə həm məhsul ölçülərini, həm də xidmətlərin keyfiyyətini azaldır.