Mizantropiya insanlığın təbiətinə və/yaxud hərəkətlərinə nifrət kimi müəyyən edilə bilər. Başqa sözlə, misantropiya humanizmin əksi olmasa da, insanın mərkəzləşməyə layiq olmadığını ifadə edir. Mizantropiya ideyasını mənimsəyən insanlara "misantropistlər" deyilir. Mizantropistlər insanın təbiətcə pis olduğunu düşünürlər. Təbiətcə şər olan məxluq, istər-istəməz də pislik edər, onları bu işə vadar edər və ya edilən pisliyə göz yumar. Tarix boyu öz nəslinə və planetdəki bütün canlılara zərər verən insanlar bunu öz maraqları və ya qorxuları ucbatından edirlər. Məsələn, pul üçün başqa bir insanı öldürə bilən şəxsin xeyrinə; Yolda əqrəb və ya ilan gördükdə onu tapdalayaraq öldürən şəxs bu canlılardan qorxduğu üçün öldürməyə gedib. Şübhəsiz ki, hər iki vəziyyətin bəşər tarixində saysız-hesabsız nümunələri var. Lakin mizantropiya deyiləndə ağlına yalnız adam öldürmə əməli gəlməməlidir. Bu düşüncənin meydana gəlməsində insanların cəhd etdiyi hər cür cinayətlərin, zorakılıqların və pis əməllərin rolu olmuşdur. Mizantropiya psixopatoloji təsiri olan, sosial və psixoloji məhsuldarlığı aşağı olan şəxslərdə müşahidə oluna bilər. Xüsusilə inkişaf dövründə uşaqda baş verən “xarici təsir şəraiti” kimi xarakterizə edə biləcəyimiz böyük psixoloji zərbə və eroziya nəticəsində yaranan nadir xəstəliklərdən biri kimi qarşıya çıxır. Əslində, qısqanclıq qələbə duyğusunu təmin edə bilməmək, alçaltmaq və müasir hərəkətlərin zorakılıqla təhrif edilməsi ilə başlaya bilər. Fərdin bu yarımçıq və ya problemli inkişaf dövrləri onu avtomatik olaraq sosial kvalifikasiya prosesi qarşısında aciz vəziyyətə salır və həyatın məcburedici təsiri olan “dərhal öyrənmək” və “məntiqi fikirlər yaratmaq” qabiliyyətinin qarşısını alır. Sağlam sosial həyat tərzini bir şəkildə əldə edə bilməyən fərd özünü fikir və problemlərin qarmaqarışıqlığı içində tapacaq, anlaya bilmədiyi faktlarla baş-başa qalacaq, insanlara qarşı kompleks hisslər yaşayacaq və bu zamana qədər davam edir və bu sosial proses onu asosyal edir. Nəticədə, misantropik proses başlayır və onun həyatı boyu sıfır tolerantlıq xəttində davam edən mühakimə məntiqi yaranır.