Marketing Week-in “2022 Career and Salary” sorğusuna əsasən şirkətlər ən yaxşı marketoloqları cəlb etmək üçün hibrid və dəyişkən iş rejimi kimi iş tənzimləmələri təklif etməlidirlər. Sorğuda iştirak edən 4,463 marketoloqun 82,6%-i hibrid və ya dəyişkən iş rejiminin onlar üçün ya vacib, ya da çox vacib olduğunu deyir. Hibrid iş yaxşı iş mühiti (70,4%), ədalətli bonus ödənişləri (60,7%) və karyeranızda yüksəlmək imkanından (55,6%) sonra dördüncü yerdə (49,6%) gəlir. Respondentlərin təxminən yarısı (49,8%) hazırda ofisdəki günləri evdəki günləri qarışdıraraq hibrid şəkildə işləyir. Bu rəqəm iri bizneslərdə (250 işçi və daha çox) marketoloqların 52,3%-nə yüksələrkən KOBİA-larda isə 47,3%-ə qədər azalır. Bununla belə, təxminən hər 10 marketoloqdan biri (9,3%) dəyişkən iş rejimi istəyinin işəgötürən tərəfindən rədd edildiyini bildirir. Dəyişkən iş rejimi təklifinin rədd edilməsinin səbəblərinə marketoloqların tam iş günü ofisdə olmasını istəyən brendlər (34,2%), uzaqdan işin effektiv olduğuna inanmayan şirkətlər (26,5%) və ya “bir ölçü hamıya uyğundur” yanaşması daxildir (24,5%).
Eksklüziv təhlil göstərir ki, dəyişkənliyə tələb cins və yaş demoqrafik göstəricilərinə görə fərqlənir, baxmayaraq ki, ümumi tendensiya brendlərin hibrid iş şəraitində işləmələri üçün cəlbedici bir vəziyyət yaradır və ya əks halda marketinq istedadını həmişəlik itirmək riskinə  girmiş olacaqlar.