Bir müddət əvvəl KPI adlı bir konsepsiya həyatımıza daxil oldu. KPI iş həyatında, xüsusən də rəhbərlərin, idarəçilərin işlətdiyi bir sözdür. Bəs bu KPI nədir? Əsas Performans Göstəriciləri (KPI-Key Performance Indication) nəzərdə tutulan hədəfə doğru irəliləyişin əsas göstəriciləridir. KPI-lar strateji və əməliyyatların təkmilləşdirilməsi üçün diqqəti təmin edir, qərarların qəbulu üçün analitik əsas yaradır və diqqəti ən vacib olana yönəltməyə kömək edir. Piter Drukerin dediyi kimi, “Ölçülən şey yerinə yetirilir”. KPI-ların istifadəsi ilə idarəetmə hədəflərinin təyin edilməsini (istənilən performans səviyyəsi) və bu hədəfə qarşı irəliləyişin izlənilməsini əhatə edir. KPI-lar ilə idarə etmək çox vaxt geridə qalan əməliyyatların təmin edəcək aparıcı göstəriciləri təkmilləşdirmək üçün işləmək deməkdir. KPI-lar şirkətlərin keçmiş fəaliyyət nəticələri ilə hədəf olan nəticənin arasında müqayisə edərək şirkətin nə qədər uğurlu olduğunun göstəriciləridir. KPI-ların faydaları ·       İstənilən hədəfə nail olmaq istiqamətində irəliləyişin obyektiv sübutunu təqdim edir. ·       Daha yaxşı qərar qəbul etməyə kömək etmək üçün ölçülməsi nəzərdə tutulanları ölçür. ·       Zamanla performans dəyişikliyinin dərəcəsini ölçən müqayisə təklifi edir. ·       Səmərəliliyi, effektivliyi, keyfiyyəti, vaxtındalığı, idarəetməni, uyğunluğu, davranışları, iqtisadiyyatı, layihə performansını, personalın fəaliyyətini və ya resurslardan istifadəni izləyə bilərsiniz. ·       Ölçmələr dəstinin nisbi biznes dəyəri, biznesin müxtəlif ölçülərinin necə istifadə edildiyini və müxtəlif növ tədbirlərin təşkilatı işlərini necə gördüyünü başa düşməyi xeyli asanlaşdırır. ·       Layihə tədbirləri, mühüm layihələr və ya təşəbbüslərlə bağlı nəticələrin statusu və mühüm irəliləyişlərlə bağlı suallara cavab verir. ·       KPI-da metriklər vasitəsiylə edilən hesablamalara əsasən dəyişimləri izləmək mümkündür.