Elm adamları bildiriblər ki,Günəş onillik nisbi sakitlikdən sonra yenidən “oyana bilər”. Bu, Yer kürəsi üçün problemli ola bilər.

 Günəş şüaları demək olar ki, hər şeyə təsir edə biləcək elektromaqnit enerjisi partlayır.

 “Günəş maksimumu” adlandırılan bu proses təxminən hər 11 ildən bir meydana çıxır. Bu proses keçmişdə dünya üçün çox problem yaratmayıb.

Günəşin mərkəzində istilik yaradan böyük plazma topu var. Yüklənmiş hissəciklərdən hazırlanan plazma istilik yayır, soyuyur və yenidən nüvəyə qayıdır.

Konveksiya adlanan bu hərəkət, qütblərdə və günəşin səthindəki kiçik, yerli maqnit sahələrində güclü maqnit sahələri yaradır.

Hər 11 ildən bir demək olar ki, Günəş sistemində qeyri-sabitlik olur. Bu qeyri-sabitlik aktiv olan günəşin səthindəki maqnit sahələrinin məhvinə səbəb ola bilər.

Günəşin maksima əsnasında enerji toplamaq ehtimalı daha yüksəkdir.

Bu enerji ionosferə, yəni atmosferdən yuxarıda yerləşən ionlaşmış qata təsir edə bilər. Bu hava səyahətində problemlərə səbəb ola bilər.

Mütəxəssislərin fikrincə, kosmik hava şəraiti uçuşlara maneə olmaya bilər. Lakin, onlar bildirdilər ki, həm radio, həm də peyk rabitəsi olmadığı təqdirdə uçuşlara imkan verilməyəcək.

2023-cü ildə 22 il ərzində olan uçuş qeydləri nəzərdən keçirilib. Təyyarələrin hətəkət cədvəli günəşin aktiv olduğu müddətdə ən azı 30 dəqiqə təxirə salınıb.

Şüalar ionosferdəki maqnit sahələrini dəyişdirə bilər. Bu da Yerə çatmaq üçün bu təbəqədən keçmək məcburiyyətində olan GPS siqnallarına təsir edə bilər.

Geomagnit fırtınası ionosferin maqnit şarjı ilə qarışdıqca ionosferdə cərəyanlar yaradır. Üst atmosferimizdəki bu cərəyanlar yerdəki hissəciklərlə qarşılıqlı əlaqə qururlar. Bu hissəciklər arasındakı qarşılıqlı əlaqə yer üzündə infrastrukturu zədələyə bilən güclü elektrik cərəyanlarının yaranmasıa səbəb ola bilər. Bu, bəzi qəribə hadisələrin baş verməsinə səbəb ola bilər.

Cərəyanlar elektrik şəbəkəsinə təsir edərək transformatorların partlamasına səbəb ola bilər.

İndiyə qədər gördüyümüz ən pis günəş fırtınası 1859-cu ildə baş verib. Həmin vaxt teleqraf xətlərinə güclü ziyan dəymişdi.

Sonuncu günəş hadisəsi 2010-cu ildə baş vermişdi. Bu hadisə xüsusilə sakit keçdi və ciddi zərərlərə səbəb olmadı.