Feynman texnikası nədir? Bir mövzunu və ya anlayışı daha asan və qalıcı öyrənmək üçün istifadə edilən texnika Feynman texnikası adlanır. Məşhur fizik Riçard Feynman tərəfindən təqdim edilən bu güclü texnika bir çox müxtəlif mövzuları asanlıqla öyrənməyə imkan verir. Bu texnika əsasında nəyisə öyrənmək istəyirsinizsə, onu sadə izah edin.  Həm nəzəri, həm də praktik olaraq istifadə edilən Feynman texnikası bir çox fərqli mövzuları tez öyrənməyə imkan verir. Feynman texnikası necə tətbiq olunur? Feynman texnikası sadə şəkildə idarə olunan 4 əsas addımla tətbiq olunur. Bu texnika sayəsində bir çox fərqli mövzunu asanlıqla  öyrənmək mümkündür. Ancaq müzakirə ediləcək texnikaların səhvsiz bir şəkildə tətbiq edilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir.
  • İlk növbədə öyrəniləcək mövzu seçilir. Bu seçilmiş mövzuda ağlına gələn nə isə kağıza yazılır və incələmə aparılır.
  • Sonra heç bir biliyi olmayan birinə  öyrədirmiş kimi öz-özünə  danışmağa başla. Yaxşı bir müəllim kimi əsas və sadə üsullarla məşğul olaraq fənni öyrətməyə çalışdığını düşün .
  • Daha sonra öyrəndiyin qisimlərə yenidən bax və təkrar et.
  • Sonda da öyrəndiyin qisimləri kreativləşdir. Bu açar sözlər ya da görsəlləşdirmə ola bilər.
Feynman texnikası yuxarıda qeyd etdiyimiz sadə üsul və addımlarla asanlıqla tətbiq oluna bilər. Üstəlik, bu texnika mövzudan asılı olmayaraq tətbiq edilə bilər. Bu gün də geniş şəkildə istifadə edilən ən mühüm öyrənmə üsullarından olduğunu qeyd etmək olar. Feynman Texnikasının Xüsusiyyətləri Feynman texnikası bir çox xüsusiyyətləri ilə mövzunu dərk etmək imkanı verir. Feynman texnikası əhəmiyyətli fayda təmin edən xüsusiyyətləri bunlardır:
  • İstənilən mövzunu sadələşdirməklə onu başa düşmək imkanı verir.
  • Bu, müvafiq olaraq 4 asan addım vasitəsilə baş verir.
  • Bu sadə, lakin effektiv texnikadır.
  • Ağlına gələn istənilən mövzuya tətbiq oluna bilər.
  • Hər yaşda olan insanlar üçün istifadə etmək imkanı verir.
  • Mövzunu sadədən çətinə doğru tez başa düşmək imkanı verir.