Enerji səmərəliliyi eyni işi yerinə yetirmək və ya eyni nəticəni vermək üçün daha az enerji sərfidir. Enerjiyə qənaət edən evlər və binalar məişət texnikası və elektronikanı qızdırmaq, soyutmaq və işə salmaq üçün daha az enerji sərf edir, enerjiyə qənaət edən istehsal müəssisələri isə məhsul istehsal etmək üçün daha az enerji sərf edir.

Enerji səmərəliliyi iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə aparmaq, istehlakçılar üçün enerji xərclərini azaltmaq üçün ən asan və ən sərfəli üsullardan biridir. Enerji səmərəliliyi, həmçinin dekarbonizasiya yolu ilə karbon qazının xalis sıfır emissiyasına nail olmaqda mühüm komponentdir.

Enerji Səmərəliliyi və Bərpa Olunan Enerji İdarəsi (EERE) texniki ofisləri və tədqiqatları və inkişafı maliyyələşdirən və ABŞ iqtisadiyyatının bütün sektorlarında enerji səmərəliliyini təşviq edən proqramlar vasitəsilə təmiz enerjini müdafiə edir.

Enerji Səmərəliliyinin Faydaları.

Enerji səmərəliliyi pula qənaət edir, elektrik şəbəkəsinin dayanıqlığını və etibarlılığını artırır və ətraf mühitə, cəmiyyətə və sağlamlığa faydalar təmin edir.

Xərclərə qənaət.

Evdə siz enerji sərfiyyatını azaldan və rahatlığı artıra bilən izolyasiya əlavə etmək, LED işıqlandırmadan istifadə etmək və istilik nasosu quraşdırmaq kimi enerjiyə qənaət edən və hava şəraitinə uyğun təkmilləşdirmələr etməklə enerji xərclərinə qənaət edə bilərsiniz. Enerjiyə qənaət edən binaların qızdırılması, soyudulması və istismarı daha az xərc tələb edir, sənaye və istehsal müəssisələri isə daha aşağı qiymətə məhsul istehsal edə bilir. Enerjiyə qənaət edən nəqliyyat yanacağa qənaətlə nəticələnir.

İctimai faydalar

Enerji səmərəliliyi proqramları icmalar da daxil olmaqla, az xidmət göstərən icmalara səmərəli, qənaətcil texnologiyalar və infrastruktur gətirməklə icmanın dayanıqlığını artırır və enerji bərabərliyinə diqqət yetirir. Bu icmalar havanın çirklənməsindən qeyri-mütənasib şəkildə təsirlənir və daha yüksək enerji yükünə malikdirlər ki, bu da ev təsərrüfatlarının ümumi gəlirinin enerji xərclərinə sərf etdiyi faizdir.

Ətraf mühitə faydaları.

Enerji istifadəsinin azaldılması iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə vacibdir, çünki ənənəvi elektrik stansiyaları istixana qazlarını buraxan və havanın çirklənməsinə töhfə verən qalıq yanacaqları yandırır. Enerjiyə qənaət edən evlər və binalar da zərərli emissiyalar yaratmayan bərpa olunan enerjiyə keçmək üçün daha yaxşı təchiz olunub.

Davamlılıq və etibarlılıq.

Enerji səmərəliliyinin təkmilləşdirilməsi yük kimi tanınan şəbəkədəki elektrik enerjisinin miqdarını eyni vaxtda azaldır, ABŞ elektrik şəbəkəsindəki tıxac və gərginliyi minimuma endirir. Daha az yük enerjinin kəsilməsinin qarşısını alır.

Sağlamlıq faydaları.

Qalıq yanacaqdan istifadənin azaldılması daha təmiz hava, su və torpaqla nəticələnir ki, bunların hamısı insan sağlamlığına birbaşa təsir göstərir.