Klikləmə dərəcəsi (CTR) internet reklam kampaniyasında kliklərin görünən reklamlara nisbətidir. CTR-lər internet reklam kampaniyası üzrə kliklərin sayını götürərək, onu ümumi görünən reklamlara bölməklə və nəticədə əldə olunan rəqəmi faizlə ifadə etməklə hesablanır. Məsələn, bir şirkət App Store-da 10.000 görünən reklam və 500 klik yaradan internet reklam kampaniyası aparırsa, bu kampaniyanın CTR-i 5% olacaqdır. CTR reklam performansını anlamaq üçün vacib üsuldur. Bir kampaniyanın CTR-ni digər kampaniyalar kontekstində yerləşdirməklə, kampaniyanın performansını müqayisə etmək mümkün olur. Bu bir neçə yolla edilə bilər. CTR A/B testində reklam yaradıcılığının oxşar performansının müqayisə edilməsində istifadə edilə bilər, müəyyən yaradıcı xüsusiyyətlərin qarşılıqlı əlaqəni artırıb-artırmadığını müəyyən etməyə kömək edə bilər. CTR-lər müxtəlif reklam kanallarının performansını müqayisə etmək üçün istifadə edilə bilər. Bannerlər, video və digər kampaniya növləri üçün CTR-lərin müqayisəsi reklamçıya onların effektivliyini müəyyən etməyə imkan verir və mobil reklam performansının əsas hissəsini hara yatıracağını müəyyən etməyə kömək edir. CTR-lər həmçinin istifadəçi keyfiyyətini yoxlamaq üçün istifadə edilə bilər. Kampaniya performansını tətbiqdaxili davranışla əlaqələndirməklə, reklamçı yüksək CTR-nin mütləq artan istifadəçi dəyərinə uyğun olub-olmadığını öyrənə bilər. Nəzərə alın ki, bəzi hallarda yüksək CTR həmişə dönüşüm nisbətlərinə uyğun gəlmir, ona görə də KPI-lərinizi müəyyən etmək vacibdir. Məsələn, tutaq ki, sizin e-ticarət tətbiqiniz var və ən vacib dönüşümünüz alış hadisəsidir. Analitikanızda görə bilərsiniz ki, Şəbəkə A 10% CTR-ə malikdir, Şəbəkə B isə yalnız 7% CTR-ə malikdir. Bununla belə, Şəbəkə A 5%, B şəbəkəsində isə 20% çevrilmə dərəcəsinə malikdir. Bu halda, B Şəbəkəsi daha aşağı CTR olmasına baxmayaraq, daha yaxşı ROI-yə malikdir. Adjust reklamçılara izləyici keçidləri ilə kampaniyalar üzrə klik nisbətlərini izləməyə kömək edir. Kampaniyanın ölçülməsinə kömək etmək üçün Adjust-un izləyici URL-lərini və izləmə arxitekturasını istifadə etməklə, reklamçılar bir-biri ilə yanaşı kampaniyaların CTR-ni dəqiq ölçə bilərlər – bu, metrikanın mənalı şəkildə müqayisə oluna biləcəyini təmin edir.