Benchmarking, təşkilatlara dəyişikliklər vasitəsilə uyğunlaşmağa, böyüməyə və inkişaf etməyə imkan verən rəqabət üstünlüyüdür. Benchmarking əsas biznes ölçülərinin və təcrübələrinin ölçülməsi və onların fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün təşkilatın necə və harada dəyişməli olduğunu başa düşmək üçün biznes sahələri daxilində və ya rəqib, sənaye həmkarları və ya bütün dünya üzrə digər şirkətlərlə müqayisə edilməsi prosesidir. Benchmarkingin dörd əsas növü var: daxili, xarici, performans və təcrübə. 1)Performans müqayisəsi kəmiyyət məlumatlarının (yəni, tədbirlər və ya əsas fəaliyyət göstəriciləri) toplanması və müqayisəsini əhatə edir. Performans müqayisəsi adətən təşkilatların performans boşluqlarını müəyyən etmək üçün atdığı ilk addımdır. Sizə lazım olanlar: Standart ölçülər və/yaxud KPI-lar və bu məlumatların çıxarılması, toplanması və təhlili vasitəsi. Nə əldə edirsiniz: Qərarvermə prosesini məlumatlandıran datalar. Bu müqayisə forması adətən təşkilatların performans boşluqlarını müəyyən etmək üçün atdığı ilk addımdır. 2)Təcrübə müqayisəsi fəaliyyətin insanlar, proseslər və texnologiya vasitəsilə necə həyata keçirildiyi barədə keyfiyyətli məlumatların toplanması və müqayisə edilməsini nəzərdə tutur. Sizə lazım olanlar: Prosesin xəritələşdirilməsi kimi keyfiyyətli məlumatı toplamaq və müqayisə etmək üçün standart yanaşma. Nə əldə edirsiniz: Performans boşluqlarının harada və necə baş verdiyini və təşkilatın digər sahələrə tətbiq edə biləcəyi ən yaxşı təcrübələri müəyyənləşdirmək. 3)Daxili müqayisə, təşkilat daxilində müxtəlif bölmələrdən, məhsul xətlərindən, şöbələrdən, proqramlardan, coğrafiyalardan və s.-dən ölçüləri (performans müqayisəsi) və yaxud təcrübələri (təcrübə müqayisəsi) müqayisə edir. Sizə lazım olanlar: Təşkilat daxilində ortaq ölçülər və yaxud təcrübələri olan ən azı iki sahə. Nə əldə edirsiniz: Daxili müqayisə, biznes fəaliyyətinin cari standartını anlamaq üçün yaxşı başlanğıc nöqtəsidir. Davamlı daxili müqayisə əsasən biznesin müəyyən sahələrinin digərlərindən daha səmərəli olduğu böyük təşkilatlara aiddir. 4)Xarici müqayisə bir təşkilatın ölçülərini və yaxud təcrübələrini bir və ya bir neçə təşkilatla müqayisə edir. Sizə nə lazımdır: Fərdi müqayisə üçün bir və ya daha çox təşkilatın iştiraka razılıq verməsi lazımdır. Məlumatların toplanmasını asanlaşdırmaq üçün sizə üçüncü tərəf də lazım ola bilər. Bu yanaşma çox qiymətli ola bilər, lakin çox vaxt əhəmiyyətli vaxt və səy tələb edir. Buna görə təşkilatlar APQC kimi qruplarla əlaqə qurur, hansı ki, bütün dünyada və demək olar ki, hər bir sənayedə fəaliyyət göstərən təşkilatlarla müqayisə etmək üçün istifadə edə biləcəyiniz 3300-dən çox ölçü təklif edir. Nə əldə edirsiniz: Təşkilatınızın cari vəziyyətini obyektiv başa düşmək, sizə təkmilləşdirmə üçün əsasları və məqsədləri təyin etməyə imkan verir. Daxili performans müqayisəsi çox vaxt başlamaq üçün yaxşı yerdir, lakin ən böyük fayda həm performansı, həm də təcrübəni yoxlayan xarici müqayisədən gəlir. Öz masanızdan, şöbənizdən və şirkətinizdən kənarda dünyaya baxdığınız zaman maksimum təsir əldə edirsiniz.