Tədqiqatlar nəticəsində tədqiqatçılar qeybətin əksəriyyətinin zərərli deyil, faydalı olduğunu və təsirli sosial bağlar yaratmağa kömək etdiyini ortaya qoyurlar. Tədqiqat 2-5 gün ərzində bütün danışıqlarını qeydə almağa razı olan 467 nəfərin məlumatlarının təhlilinə əsaslanır. İştirakçılara şəxsiyyət testi də aparılıb. Tədqiqatçılar qeybətin - bütün amillər nəzərə alınmaqla - müsbət və ya mənfi deyil, ümumiyyətlə neytral olduğunu aşkar etdilər. Araşdırma nəticəsində məlum olub ki, qadınlar kişilərdən daha çox qeybət edirlər. Bununla belə, bu qeybət əsasən insanlar haqqında mənfi deyil, “neytral” məlumatların paylaşılmasından ibarət idi. 2015-ci ildə Social Neuroscience-də aparılan başqa bir araşdırma göstərir ki, kişi və qadın iştirakçılar mənfi qeybətdən daha çox müsbət xəbərli qeybəti dinləməkdən həzz alırlar. Təəccüblü deyil ki, insanlar dostlar, tanışlar və məşhurlar kimi digər insanlara nisbətən özləri haqqında mənfi qeybətdən daha çox narahat olurlar. İştirakçıların ətrafı tərəfindən qeydə alınan müsbət/mənfi qeybətlər qeyd edildi. Tədqiqat həmçinin funksional maqnit rezonans görüntüləmə (fMRI) ilə beyin skanları həyata keçirdi, eyni zamanda iştirakçılar özləri, ən yaxşı dostları və məşhur insanlar haqqında müsbət və mənfi qeybətlərə qulaq asdılar. Əldə edilən skan görüntüləri müəyyən edib ki, insanın özü haqqında dedi-qodulara qulaq asarkən beynin yuxarı medial prefrontal korteksində yüksək aktivlik müşahidə olunur. Bu bölgə digər insanlar haqqında mənfi qeybətləri dinləyəndə də aktivlik nümayiş etdirdi. Digər tərəfdən, şəxs özü haqqında müsbət dedi-qoduları dinləyərkən, orbitofrontal korteksdə aktivliyin artmasına reaksiya verdiyi müşahidə edildi.