Aksiz — kütləvi istehlak mallarının bəzilərinə (duz, qənd, kibrit, tütün, spirtl i içkilər və s.), xidmətlərə (kommunal, nəql. və s.), həmçinin zinət əşyalarına (zərgərlik məmulatı) və mineral xammala onların qiymətlərinə daxil edilməklə qoyulan dolayı vergi növü. Aksiz vergisi yüksəkrentabelli məhsul istehsalından əldə olunan mənfəəti büdcə gəlirinə əlavə etmək məqsədilə qoyulur. Aksiz dərəcələri hökumət tərəfindən təsdiqlənir və bütün ölkə ərazisində vahid qaydada tətbiq olunur. Alkoqol, tütün və enerji üçün aksiz rüsumları Aksizlər haqqında məlumat; alkoqollu içkilərə, istehsal edilmiş tütün məmulatlarına və enerji məhsullarına tətbiq edilən xüsusi vergilər. Bu bölmə təsərrüfat subyektləri (müəssisələr) tərəfindən ödənilməli olan aksiz rüsumlarına istinad edir - fərdi şəxs kimi səyahət edərkən gətirə biləcəyiniz alkoqol, tütün və ya nağd pulun miqdarı haqqında ətraflı məlumat üçün - Sizin Avropa veb saytına daxil olun. Əvvəlki məqalələrin mövcud tərcümələrini axtarın. Aksizlər alkoqol, tütün və enerji kimi xüsusi məhsulların satışı və ya istifadəsi üzrə dolayı vergilərdir. Bu aksiz vergilərindən əldə edilən gəlir tamamilə onların ödənildiyi ölkəyə gedir. Aİ ölkələri aksizlərin İttifaqın hər yerində eyni şəkildə və eyni məhsullara tətbiq edilməsini təmin etmək üçün ümumi Aİ qaydaları haqqında razılığa gəliblər. Məsələn, aksizin ən azı minimum dərəcəsini tətbiq etməklə. Bu, Vahid Bazarda ticarət təhriflərinin qarşısını almağa kömək edir, bizneslər arasında ədalətli rəqabəti təmin edir və şirkətlər üçün inzibati yükləri azaldır. Bundan əlavə, Aİ qanunvericiliyi də ümumi müddəaları müəyyən edir.Əvvəlkilərin mövcud tərcümələrini axtarın, bu aksiz rüsumlarına məruz qalan bütün məhsullara aiddir.