PwC və Təchizat Zəncirinin İdarə Edilməsi Assosiasiyası (TEDAR) ilə birgə aparılan araşdırmaya görə, pandemiyanın ikinci ilində tədarük müddətləri satınalmalarda ən çətin dövr olub. PwC və Təchizat Zəncirinin İdarə Edilməsi Assosiasiyası (TEDAR) 2021-ci il üçün Yeni Nəsil Satınalma Tədqiqatını Böhranda Təchizat İdarəçiliyi mövzusu ilə həyata keçirib. Yeddi fərqli sektordan iştirakçıların daxil olduğu araşdırmaya görə keçən il təchizat menecmenti çatdırılma müddətləri baxımından ən çox müəssisələrə meydan oxudu.Satınalma prosesinin necə inkişaf etdiyini işıqlandırmaq məqsədi daşıyan araşdırma; “Sənaye istehsalı”, “enerji, infrastruktur və təbii sərvətlər”, “nəqliyyat və logistika”, “pərakəndə və istehlak məhsulları”, “avtomobil”, “səhiyyə”, “texnologiya, media və telekommunikasiya” sektorlarından olan iştirakçılarla keçirilib. İştirakçıların yüzdə 70-i çatdırılma müddətlərində ən çox çətinliklə təchizat rəhbərliyinin olduğunu ifadə edərkən, onu yüzdə 68 ilə dəyişkən bazar şərtləri izlədi. Xarici ticarətin idarə edilməsi isə böhran dövründə yüzdə 16 nisbəti ilə müəssisələr üçün ən az çətinlik çəkən mövzu olub. İştirakçıların 74 faizi tədarük rəhbərliyinin böhran dövrü üçün alternativ məhsullar/xidmətlər təqdim etməyə hazır olması lazım olduğunu bildirib. Covid-19 epidemiyası ilə əlaqədar qlobal miqyasda təchizat idarəçiliyində yaşanan fövqəladə vəziyyətləri nəzərə alsaq, alternativ məhsul və xidmətlərin təchizatının son dərəcə vacib olduğu görüldü. Təchizat idarəçiliyinin böhranlara hazır olmalı olduğu məsələlər arasında; Dəyişən tələb və təklif balanslarına görə, səhmlərin idarə edilməsi 70 faizlə ikinci, tədarük və satınalma strategiyaları isə 58 faizlə üçüncü yerdədir.