Tədqiqatçıların hesablamalarına görə, qara dəliklərin buxarlanması üçün kainatın yaşından daha çox vaxt...